Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

1. Starosta Lwówecki – Przewodniczący zespołu

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

3. Komendant Powiatowy Policji

4. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

7. Kierownik Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim

8. Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lwówku Śl.

9. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim

10. Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

11. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego