Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne od strony ul. Szpitalnej (A), drugie od strony północnej (od strony parkingu ogólnodostępnego z tyłu za budynkiem) prowadzące bezpośrednio do Wydziału Komunikacji (B). Oba prowadzą do głównej siedziby Urzędu. Punkt informacyjny zlokalizowany jest bezpośrednio w hallu głównego wejścia.

Osobne wejście prowadzi do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (C), gdzie jest również podjazd dla wózków inwalidzkich oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca postojowe zostaną zorganizowane od strony północnej.

Plan dojścia do Urzędu - mapka

Siedziba urzędu Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim przy ul. Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śląski nie posiada windy. W obecnej postaci jedynie parter jest dostępny.

Ze względu na brak windy brak jest możliwości swobodnego i autonomicznego poruszania się w obrębie budynku. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe. Ze względu na przygotowywaną inwestycję polegającą na budowie windy i parkingu – od strony północnej możliwe czasowe utrudnienia w dostępie.

Osoby niepełnosprawne będą obsługiwane w pomieszczeniach parterowych budynku po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, email, epuap).

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności: Patrycja Ciupińska, e-mail: koordynator.dostepnosci@powiatlwowecki.pl, tel: 75 782 36 53

Osoby z psem asystującym mają zapewniony wstęp do budynku.

W budynku dostępna jest pętla indukcyjnych  dla osób niedosłyszących. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących i niewidomych. W punkcie informacyjnym można zwrócić się o bezpośrednią pomoc lub asystę (także pod numerem telefonu 75 782 36 53).

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego lub innych środków wspierających, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) należy zgłosić taką potrzebę do koordynatora dostępności – adres e-mail: koordynator.dostepnosci@powiatlwowecki.pl lub telefonicznie: 75 782 36 53 lub przez skrzynkę podawczą e-puap.