Sekretariat
tel: 75 782 36 50, 75 782 36 51
fax: 75 782 36 54
email: sekretariat@powiatlwowecki.pl

Pliki do pobrania

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/44/wydzial_organizacyjno__prawny_0r

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
tel. 75 782 28 28
email: k.pysz@powiatlwowecki.pl

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Społecznej
tel. 75 782 28 70

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/47/wydzial_infrastruktury_spolecznej_is

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek 8.30 do 15.30
Wtorek – Piątek 8.00 do 15.00

Kontakt:
Rejestracja Pojazdów – 75 782 28 95
Prawo Jazdy – 75 782 28 25, e-mail: kierowca@powiatlwowecki.pl

Przerwa od 12.00 do 12.30

e-mail: komunikacja@powiatlwowecki.pl

Pliki do pobrania

OPŁATY

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/46/wydzial_komunikacji_i_drog_powiatowych_kd

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 75/782 28 21
email: m.kowalski@powiatlwowecki.pl

Pliki do pobrania

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/45/wydzial_ochrony_srodowiska_i_gospodarki_nieruchomosciami_gs

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 75 782 21 49
email: promocja@powiatlwowecki.pl

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/42/wydzial_rozwoju_integracji_europejskiej_i_promocji_pi

p.o. Geodety Powiatowego
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Karolina Hołyszewska
tel. 75 782 51 73
email: k.holyszewska@powiatlwowecki.pl

Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej
tel. 75 782 28 78
email: m.kaniuk@powiatlwowecki.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 75 782 30 44
tel. 75 782 28 78
email: geodezja@powiatlwowecki.pl

Pliki do pobrania

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/48/wydzial_geodezji_kartografi_i_katastru_gk

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śl.

Tel. /Fax 075 782 20 44

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek 8 oo – 16 oo
wtorek- piątek 7 30 – 15 30

Procedura postępowania

Pliki do pobrania

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/476/powiatowy_zespol_ds_orzekania_o_niepelnosprawnosci_w_lwowku_slas

Skarbnik Powiatu
tel. 75 782 57 29
email: skarbnik@powiatlwowecki.pl

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
tel. 75 782 28 24
email: fn@powiatlwowecki.pl

Wydział Budżetu i Finansów
tel. 75 782 28 91

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/791/wydzial_budzetu_i_finansow_fn

RACHUNKI BANKOWE

W dni robocze Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w godzinach pracy Starostwa.

tel. (75) 782 28 26
kom. 604 970 611
fax. (75) 782 21 63

e-mail: lwowek@czkw.wroc.pl
e-mail: pczk@powiatlwowecki.pl

strona internetowa: www.pczk.powiatlwowecki.pl

Po godzinach pracy obowiązki pełni Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim tel. (75) 782 22 22

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/812/powiatowe_centrum_zarzadzania_kryzysowego_zk_

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
tel. 75 782 22 31
email: m.majgier@powiatlwowecki.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 75 782 22 81

Pliki do pobrania

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/1018/wydzial_architektury_i_budownictwa_ab