Załatw sprawę w urzędzie

Wydziały urzędu

  • Kadry, tel: 75 782 28 27
  • Przetargi: 75 782 2512
  • Biuro Rady: 75 782 3292
  • Obsługa Zarządu: 75 782 3652
  • Archiwum: 75 782 2879

SPRAWDŹ STATUS SWOJEJ SPRAWY

PLIKI DO POBRANIA

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/44/wydzial_organizacyjno__prawny_0r

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
tel. 75 782 28 28
email: k.pysz@powiatlwowecki.pl

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Społecznej
tel. 75 782 28 70

SPRAWDŹ STATUS SWOJEJ SPRAWY

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/47/wydzial_infrastruktury_spolecznej_is

Naczelnik: Agnieszka Królak, tel: 75 782 28 93

  • Rejestracja pojazdów – 75 782 28 95
  • Prawa jazdy – 75 782 28 25

Strona wydziału: link

Umów wizytę przez internet: link

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 75 782 21 49
email: promocja@powiatlwowecki.pl

SPRAWDŹ STATUS SWOJEJ SPRAWY

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji     Bip

Geodeta Powiatowy
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Anna Demusz
tel. 75 782 51 73
email: a.demusz@powiatlwowecki.pl

Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej
tel. 75 782 28 78
email: m.kaniuk@powiatlwowecki.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
tel. 75 782 30 44
tel. 75 782 28 78
email: geodezja@powiatlwowecki.pl


⇒  GEOPORTAL

⇒  PEUG – Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych

⇒  INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

⇒  INFORMACJE DLA PROJEKTANTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE NARADY KOORDYNACYJNEJ

⇒ PLIKI DO POBRANIA

⇒  RACHUNKI BANKOWE


Bip

Przejdź do BIP

e-Puap

Przejdź do e-PUAP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śl.

Tel. /Fax 075 782 20 44

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek 8 oo – 16 oo
wtorek- piątek 7 30 – 15 30

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PLIKI DO POBRANIA

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/476/powiatowy_zespol_ds_orzekania_o_niepelnosprawnosci_w_lwowku_slas

Skarbnik Powiatu
tel. 75 782 57 29
email: skarbnik@powiatlwowecki.pl

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
tel. 75 782 28 24
email: fn@powiatlwowecki.pl

Wydział Budżetu i Finansów
tel. 75 782 28 91

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/791/wydzial_budzetu_i_finansow_fn

RACHUNKI BANKOWE

W dni robocze Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w godzinach pracy Starostwa.

tel. (75) 782 28 26
kom. 604 970 611
fax. (75) 782 21 63

Po godzinach pracy dyżur telefoniczny pełni Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim tel. (75) 782 22 22

e-mail: lwowek@czkw.wroc.pl
e-mail: pczk@powiatlwowecki.pl

strona internetowa: www.pczk.powiatlwowecki.pl

RACHUNKI BANKOWE

Więcej informacji w BIP: https://bip.powiatlwowecki.pl/struktura/1/812/powiatowe_centrum_zarzadzania_kryzysowego_zk_