PLAN PRACY RADY POWIATU NA 2020 rok

Termin Temat sesji
Styczeń
Luty
 • Promocja i rozwój turystyki w Powiecie Lwóweckim
Marzec
Kwiecień
 • Drogi powiatowe – bieżące utrzymanie
Maj
Czerwiec
 • Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego
 • Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego oraz sprawozdań finansowych za rok 2019
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
 • Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim
 • Inwestycje w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.   w Lwówku Śląskim
 • Funkcjonowanie bibliotek prowadzonych przez Powiat Lwówecki
Październik
 • Skutki wprowadzenia reformy w jednostkach oświatowych
 • Ochrona Środowiska
Listopad
 • Bieżąca realizacja inwestycji powiatowych (lata 2019 – 2020)
Grudzień
 • Uchwalenie budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2021
 • Ustalenie planu pracy   Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2021