PLAN PRACY RADY POWIATU NA 2021 rok

Termin Temat sesji
Styczeń
Luty
  • Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówek Śląski
Marzec
  • Bieżąca realizacja inwestycji drogowych, oraz propozycje zmian” Planu rozwoju sieci drogowej powiatu na lata 2019 – 2023
Kwiecień

Maj
  • Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówek Śląskim
Czerwiec
  • Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego
  •  Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego oraz sprawozdań finansowych za rok 2020.
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
  • Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim
Październik
  • Funkcjonowanie oświaty w Powiecie Lwóweckim
Listopad
  • Bieżąca realizacja inwestycji powiatowych (lata 2020 – 2021)
Grudzień
  • Uchwalenie budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2022
  • Ustalenie planu pracy Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2022