PLAN PRACY RADY POWIATU NA 2023 rok

Termin Temat sesji
Styczeń
 • Plan inwestycji i remontów dróg powiatowych na 2023r.
Luty
 • Działalność bieżąca i remonty w DPS Nielestno i Mirsk.
Marzec
 • Oferta imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla młodzieży Powiatu Lwóweckiego na terenie poszczególnych Gmin Powiatu.
Kwiecień
 • Bezpieczeństwo w Powiecie Lwóweckim.
Maj
 • Bieżąca realizacja remontów dróg powiatowych.
Czerwiec
 • Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego oraz sprawozdań finansowych za rok 2022.
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
 • Funkcjonowanie PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śl.
Październik
 • Funkcjonowanie oświaty w Powiecie Lwóweckim.
Listopad
 • Wykonanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku.
Grudzień
 • Uchwalenie budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.
 • Ustalenie planu pracy  Rady Powiatu Lwóweckiego na rok 2024.