Powiat Lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Północna jego krawędź sięga doliny Bobru w okolicach wsi Włodzice Wielkie, południowa – Gór Izerskich, a dokładnie granicznej rzeki Izery w okolicach południowej krawędzi rezerwatu Torfowiska Doliny Izery. Granica powiatu zakręca wokół Świeradowa Zdroju i dalej, szeroko obejmując dolinę Kwisy, przechodzi na Pogórzu Izerskim w okolicy wsi Krobica, Wolimierz, Giebułtów, Wieża, przez miasto Gryfów Śląski, skąd ciągnie się dalej ku północy w pobliżu wsi Ubocze i Wolbromów aż do Doliny Bobru. Przekraczając ją, już na Pogórzu Kaczawskim, przechodzi płynnie na zachód w okolicach wsi Bełczyna. Dalej, obejmując fragment Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, na wysokości Pokrzywnika, przekracza Bóbr i biegnie ku południowemu zachodowi, wracając tak na teren Pogórza Izerskiego i Gór Izerskich. W ten sposób powiat lwówecki mieści w sobie pięć gmin, których ośrodki administracyjne znajdują się w: Lwówku Śląskim (północ), Mirsku (południe), Gryfowie Śląskim (wschód), Wleniu (zachód) i Lubomierzu (centralnie).

Powiat lwówecki chlubi się liczebnością i klasą swoich zabytków. Do najważniejszych należą zespoły staromiejskie w każdym z pięciu ośrodków administracyjnych, zespoły kościelno – klasztorne (opactwo benedyktynek w Lubomierzu, klasztor franciszkanów w Lwówku Śląskim), średniowieczne zamki w Gryfowie i Wleniu i renesansowe w Maciejowcu i Płakowicach, zespoły pałacowo – parkowe w Brunowie, Maciejowcu, Proszówce, Wleniu i Wolbromowie oraz kościoły romańsko – gotyckie, które znajdują się na terenie całego powiatu.

3 zdjęcia zabytków architektonicznych - Pałac w Maciejowcu, Pałac Lenno we Wleniu, kościół WNMP w Lwówku Śląskim

Fot. Marek Chwistek

3 zdjęcia architektury miast powiatu lwóweckiego - kamieniczki w Gryfowie Śląskim i Lwówku Śląskim oraz fragment murów obronnych w Lwówku Śląskim

Fot. Marek Chwistek, Milan Vokáty

Umiejscowienie geograficzne zapewniło Powiatowi Lwóweckiemu niezwykle malowniczy charakter, na który składają się: zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz atrakcyjność przyrodnicza. Dużą liczbę gatunków flory i fauny zawdzięczamy obecności różnych rodzajów siedlisk takich jak bory szpilkowe, grądy, buczyny, torfowiska, stawy czy zbiorowiska łąkowe. W celu zachowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt stosuje się rozmaite prawne formy ochrony przyrody.

Na terenie powiatu wyodrębniono rezerwaty torfowiskowe „Torfowisko Izerskie oraz Torfowisko Doliny Izery, rezerwat leśny „Góra Zamkowa we Wleniu, ponadto na tym obszarze funkcjonuje Park Krajobrazowy Doliny Bobru. W sieci obszarów chronionych Natura 2000 znalazły się Torfowiska Gór Izerskich oraz Panieńskie Skały znajdujące się niedaleko Lwówka. Posiadamy wspaniałe walory turystyczne, przyrodnicze i zabytkowe. Położenie w Sudetach Zachodnich to jednocześnie różnorodność geologiczna, która dostarcza wiele minerałów, w tym rozsławionych dzięki Lwóweckiemu Latu Agatowemu najpiękniejszych w Polsce – agatów płóczkowskich.

4 zdjęcia przyrody powiatu lwóweckiego

Fot. Agnieszka Wolska

Lwówek Śląski – siedziba władz powiatowych jest jednym z najstarszych miast dolnośląskich, lokowanych na prawie magdeburskim (prawa miejskie 1217r.), położonym nad atrakcyjną turystycznie rzeką Bóbr.

Więcej o zabytkach Lwówka Śląskiego: strona Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski [w nowym oknie]

zdjęcia przedstawiające architekturę Lwówka Śląskiego. Fotograf Marek Chwistek, Milan Vokáty

Fot. Marek Chwistek, Milan Vokáty – Lwówek Śląski