Starosta Lwówecki informuje, że przyjęto „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z informacją na temat dawkowania i rozmieszczenia punktów wydawania preparatu.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydawanie preparatu. Jeśli dojdzie do w/w zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych, w mediach społecznościowych z określeniem terminu rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie danej Gminy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu !

Przeciwwskazania do przyjęcia tabletek

Uważaj jeśli:

 • stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
 • występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy,
 • występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek,
 • masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane,
 • przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enaropril lub chinidynę.

Zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku jeżeli:

 • występuje u Ciebie złośliwy nowotwór tarczycy lub istnieje takie podejrzenie,
 • w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu),
 • po przyjęciu leku z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy.

 

Kiedy nie należy przyjmować leku:

 • jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek ze składników tego leku,
 • jeśli masz nadczynność tarczycy,
 • jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych,
 • jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze.

DAWKOWANIE TABLETEK JODKU POTASU WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH

Lp. Opis grupy ryzyka Dawka jednorazowa Ilość tabletek jodku potasu

w pojedynczej dawce

1. Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 12,5 mg

¼ tabletki

= 12,5 mg jodu

2. Dzieci od miesiąca do 3 lat 25 mg

½ tabletki

= 25 mg jodu

3. Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg

1 tabletka

= 50 mg jodu

4. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100 mg

2 tabletki

= 100 mg jodu

5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) 100 mg

2 tabletki

= 100 mg jodu

W przypadku wydawania jodku potasu dla rodziców / opiekunów dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki) będzie wydana cała tabletka, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice / opiekunowie. W przypadku, gdy rodzic / opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy przeznaczyć jedną tabletkę na dwoje dzieci.