W związku ze zmianą rachunku bankowego dochodów  Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, od 1 lipca 2024 r. wpłaty z tytułu: opłat geodezyjnych, komunikacyjnych, użytkowania wieczystego mienia powiatu, opłaty za karty wędkarskie oraz opłaty z najmu, należy dokonywać na rachunek bankowy 74 1020 5226 0000 6802 0616 7748.

RACHUNKI BANKOWE

1. Rachunek podstawowy powiatu:

Bank PKO BP S.A. 67 1020 5226 0000 6002 0544 7653 (od 1 lipca 2024r. wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy 74 1020 5226 0000 6802 0616 7748).

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

  • opłat komunikacyjnych
  • opłat za dzienniki budowy
  • opłat geodezyjnych
  • wieczystego użytkowania mienia powiatu

Opłaty skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

Bank PKO BP S.A. 50 1020 5226 0000 6102 0546 2363

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

  • wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa
  • trwałego zarządu
  • dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
  • wykupu nieruchomości Skarbu Państwa na własność
  • przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
  • opłat za karty parkingowe