RACHUNKI BANKOWE

1. Rachunek podstawowy powiatu:

Bank PKO BP S.A. 67 1020 5226 0000 6002 0544 7653

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

  • opłat komunikacyjnych
  • opłat za dzienniki budowy
  • opłat geodezyjnych
  • wieczystego użytkowania mienia powiatu

Opłaty skarbowe od udzielonego pełnomocnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

Bank PKO BP S.A. 50 1020 5226 0000 6102 0546 2363

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu:

  • wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa
  • trwałego zarządu
  • dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
  • wykupu nieruchomości Skarbu Państwa na własność
  • przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
  • opłat za karty parkingowe