TELEFONY ZAUFANIA ORAZ POMOC SPOŁECZNA

>>>> KLIKNIJ<<<<

SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 71 368 25 11
e-mail: czkw@duw.pl 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim
tel. 75 782 22 22
e-mail: lwowek@kwpsp.wroc.pl

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
tel. 47 87 352 00
e-mail: dyzurny@lwowek-slaski.wr.policja.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 112

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Ślaskim
tel. 75 782 46 18; kom: 607 735 817, 783 544 666
e-mail: lwowek.slaski@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lwówku Ślaskim
tel. 75 782 39 89
e-mail: psse_lwowek_slaski@wp.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim
tel. 75 782 28 23
e-mail: lwowekslaski@winb.wroc.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
tel. 75 644 28 72
e-mail: zdplwowek@zdp.com.pl

Służba Drogowa (drogi wojewódzkie i powiatowe)
tel/fax  75 71 36 394

SAMORZĄDY TERYTORIALNE

Powiatowy:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Lwówku Śląskim
tel. 75 782 28 26
fax. 75 782 21 63
kom. 604 970 611
email: lwowek@czkw.wroc.pl
Po godzinach pracy Starostwa oraz w dni wolne od pracy dyżur pełni Stanowisko Kierowania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lwówku Ślaskim tel. 75 782 22 22

Gminny:

Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
tel. 75 647 78 99,
poza godzinami pracy Urzędu: 664 187 446
e-mail: oc@lwowekslaski.pl

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Ślaski
tel.75 781 14 17
poza godzinami pracy Urzędu:  667 777 146
e-mail: o.cywilna@gryfow.pl

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
tel. 75 78 33 166
poza godzinami pracy Urzędu:  667 310 265
e-mail: oc@lubomierz.pl

Urząd Miasta i Gminy Mirsk
tel. 75 64 70 443
poza godzinami pracy Urzędu: 609 981 172
e-mail: gzr@mirsk.pl

Urząd Miasta i Gminy Wleń
tel. 75 647 04 40
poza godzinami pracy Urzędu: 512 293 184
e-mail: inwestycje@wlen.pl

ENERGIA, GAZ, WODA, DROGI

Pogotowie Gazowe
tel. 992
tel. 71 364 96 22 lub 71 364 96 23

Pogotowie Energetyczne
tel. 991
tel. 75 889 10 00
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel. 994
lub 75 732 34 22, 607 488 255 (dotyczy terenu Gminy Lwówek Śląski i Gminy Wleń).

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA
tel. 19 111
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl