Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 28 26
fax. 75 782 21 63
kom. 604 970 611
email: lwowek@czkw.wroc.pl
Po godzinach pracy Starostwa oraz w dni wolne od pracy
dyżur pełni Stanowisko Kierowania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lwówku Ślaskim
tel. 75 782 22 22