Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 28 26, kom: 604970611
fax. 75 782 21 63

email: lwowek@czkw.wroc.pl

Po godzinach pracy Starostwa oraz w dni wolne od pracy
dyżur pełni Stanowisko Kierowania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lwówku Ślaskim
tel. 75 782 22 22