Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027”

Cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027”.

Termin konsultacji: od dnia 8.12.2021 r. do dnia 20.12.2021 r. włącznie.

Forma konsultacji: konsultacje w formie pisemnej prowadzone poprzez składanie wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uzupełnione formularze konsultacyjne należy składać w jednej z następujących form:

  • elektronicznej: na adres poczty elektronicznej promocja@powiatlwowecki.pl,
  • papierowej: na formularzu konsultacyjnym składanym do wyznaczonej skrzynki w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim – ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, pokój nr 217 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

Spotkania dla osób zainteresowanych tematyką „Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027” odbędą się on-line w dniach 8 i 20 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w ogólnodostępnym serwisie internetowym.

Link do konsultacji: https://zoom.us/j/94391916993?pwd=SlRzZ1h1SDZab1B3Z2FvQXFjQThuZz09

Zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji: formularze mogą składać wszyscy mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, gminy, sąsiednie powiaty i ich związki.

Za ważne uznaje się jedynie stanowiska przesłane na formularzu zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027” i opatrzone podpisem.

Wyniki konsultacji społecznych zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszym ogłoszeniu

UWAGA! KONSULTACJE!

KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM W DNIU 20.12.2021 O GODZ. 10:00

LINK :

https://zoom.us/j/94391916993?pwd=SlRzZ1h1SDZab1B3Z2FvQXFjQThuZz09 [W NOWEJ ZAKŁADCE]