W trybie ustawy o samorządzie powiatowym został wprowadzony obowiązek tworzenia rocznych raportów o stanie powiatu.

Raport o stanie Powiatu Lwóweckiego stanowi podsumowanie działalności Zarządu powiatu z danego roku i jest przedstawiany Radzie Powiatu do rozpatrzenia w formie debaty. W tym roku debata nad Raportem za rok 2021 odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej 23 czerwca 2022.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lwóweckiego mogą zabrać głos również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem składa do Przewodniczącej Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport. W tym przypadku zgłoszenie należy przedłożyć najpóźniej do 22 czerwca 2022 roku.

Obok treść Raportu o stanie Powiatu Lwóweckiego za 2021 rok do pobrania wraz z załącznikami.