Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFRON
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ministerstwo Sportu
Inne