Instytucje, z których pozyskano fundusze:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ministerstwo Sportu
Inne