Pracownicy PCZK

Łukasz Strzelecki – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim

Aleksandra Fryza -inspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim

Tomasz Ptaszkowski – podinspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim