WYKAZ KART USŁUG

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG POWIATOWYCH (KD)

Lp. NAZWA USŁUGI NR KARTY
USŁUG
1. Wydawanie prawa jazdy międzynarodowego KD/01
2. Wymiana prawa jazdy KD/02
3. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy KD/03
4. Wydanie wtórnika prawa jazdy KD/04
5. Rejestracja motocyklu i motoroweru sprowadzonego z zagranicy KD/05
6. Rejestracja nowej przyczepy zakupionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej KD/06
7. Rejestracja nowego ciągnika rolniczego zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej KD/07
8. Rejestracja nowego motocykla zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej KD/08
9. Rejestracja nowego motoroweru zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej KD/09
10. Rejestracja nowego samochodu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej KD/10
11. Rejestracja pojazdu zabytkowego KD/11
12. Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy KD/12
13. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu KD/13
14. Wydawanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdu składającego się pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej wydaje się na przejazdy po drogach publicznych z wyjątkiem ekspresowych i autostrad KD/14
15. Wydawanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych nienormatywnego, którego długość, określonej w przepisach określających warunki techniczne pojazdów, nie przekracza: 15 m dla pojazdu pojedynczego i 23 m dla zespołu pojazdów, szerokość nie przekracza 3,20 m, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, natomiast masa całkowita, naciski osi są normatywne. KD/15
16. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. KD/16
17. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne przez przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe jako działalność pomocnicza w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej KD/17
18. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. KD/18
19. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. KD/19
20. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób na obszar wykraczający poza granice jednej gminy. KD/20
21. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. KD/21
22. Oświadczenie – zgoda rodzica na rozpoczęcie kursu KD/22
23. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych KD/23
24. Opłaty KD/24

Pliki do pobrania: