Wydział Architektury i Budownictwa

tel. 75 782 22 81

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa druku

Załącznik
Word

Załącznik
PDF

!!! WAŻNE – proszę przeczytać !!! PROCEDURY BUDOWLANE       →  →  →  →  →
Pobierz
1. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Pobierz Pobierz
2. zgłoszenie – przebudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego (przegrody zewnętrzne i elementy konstrukcyjne) Pobierz Pobierz
3. zgłoszenia zmiany sposobu użytkownika obiektu Pobierz Pobierz
4. zgłoszenie – budynek gospodarczy Pobierz Pobierz
5. zgłoszenie – budynek rekreacji Pobierz Pobierz
6. zgłoszenie – ganek Pobierz Pobierz
7. zgłoszenie – garaż Pobierz Pobierz
8. zgłoszenie – obiekt tymczasowy Pobierz Pobierz
9. zgłoszenie – remont obiektu Pobierz Pobierz
10. zgłoszenie – rozbiórka Pobierz Pobierz
11. zgłoszenie – zbiornik na gaz Pobierz Pobierz
12. zgłoszenie przydomowa oczyszczalnia Pobierz Pobierz
13. wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę Pobierz
14. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Pobierz Pobierz
15. wniosek o wydanie dziennika budowy Pobierz Pobierz
16. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Pobierz
17. informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Pobierz Pobierz
18. wypełnione wzory dokumentów

Pobierz (ZIP)

19. Obręby i jednostki ewidencyjne Pobierz (JPG)

.

RACHUNKI BANKOWE