Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa druku Format
pliku
1. Oświadczenie sołtysa o użytkowaniu przez zstępnego osoby uprawnionej działki gruntu dożywotniego użytkowania Pobierz (DOC)
2. Wniosek o dzierżawę nieruchomości Pobierz (DOC)
3. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pobierz (DOC)
4. Wniosek o sprzedaż nieruchomości Pobierz (DOC)
5. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Pobierz (DOC).
6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Pobierz (DOC)
7. Wniosek o pozyskanie drzew w lesie Pobierz (DOC)
8. Wniosek o zwrot działki stanowiącej działkę dożywotnią zmarłych rodziców/dziadków Pobierz (DOC)
9. Wniosek o zwrot gruntu pod zabudowaniami Pobierz (DOC)
10. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Pobierz (DOC)
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów Pobierz (DOC)
12. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Pobierz (DOC)
13. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pobierz (DOC)
14. Wniosek o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest i pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Pobierz (DOC)
15. Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności SP oraz że nie została wydana decyzja w myśl ustawy o lasach. Pobierz (PDF)
16. Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące) Pobierz (DOC)
17. Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc) Pobierz (DOC)
18. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Pobierz (DOC).

RACHUNKI BANKOWE