logotypy FE PR DS UE EFS

Powiat Lwówecki realizuje projekt  pod nazwą „Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego”.

Zakres interwencji:

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Opis projektu:

Projekt ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wsparcia, które było realizowane w ramach projektu: “Kompetencje i praca” (okres realizacji: wrzesień 2017-luty 2020). Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia zawodowego dla kolejnych uczniów z kolejnych lat kształcenia z obszaru powiatu, tym samym przyczyniając się do wyrównywania szans. Szkoły otrzymają możliwość uzupełnienia doposażenia i dostosowania (aktualizacji) do potrzeb przedsiębiorców, dzięki czemu oferta kształcenia zawodowego powiatu Lwóweckiego będzie przygotowana zgodnie z najnowszymi trendami rynku pracy. Dzięki stażom uczniowie poznają lokalne firmy i zyskają możliwość pracy w rzeczywistych warunkach, otoczenie społeczno -gospodarcze szkół otrzyma pozytywny sygnał, że szkołom zależy na zacieśnianiu współpracy w celu budowy atrakcyjnych warunków do rozwoju regionu w oparciu o posiadane zasoby.

Główny cel projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnialności 293 uczniów z 6 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z woj. dolnośląskiego, z powiatu lwóweckiego:

  1. Technikum  i Szkoła Branżowa I st. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (ZSET) w Rakowicach Wielkich
  2. Szkoła branżowa I st. (SB) i SOSW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (ZPEW) w Lwówku Śląskim
  3. Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOIZ) w Gryfowie Śląskim
  4. Szkoła branżowa I st. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOIZ) w Gryfowie Śląskim

dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki – Beneficjent.

W ramach działań projektowych planowane jest wyposażenie pracowni w zawodach: cukiernik, kucharz, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik leśnik, sprzedawca).

Okres realizacji projektu:

od 2021-09-01 do 2023-06-30

Dofinansowanie

Projekt „Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego” współfinansowany jest ze środków EFS i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 882 755,35 zł

Dofinansowanie: 3 300 342,00 zł

Rekrutacja

Uczestnicy projektu rekrutowani są przez koordynatorów szkolnych w jednostkach objętych wsparciem.

Kontakt do koordynatorów w tej sprawie – zakładka u góry strony.