dostawa elementów wyposażenia złożona w klasie
dostawa elementów wyposażenia złożona w klasie
dostawa elementów wyposażenia złożona w klasie
logotypy FE PR DS UE EFS

Projekt „Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego”  RPDS.10.04.01-02-0017/20 realizowany przez Powiat Lwówecki i wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020