Dostosowanie wsparcia do potrzeb specjalnych dla uczestników projektu

Prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb w celu wzięcia udziału w projekcie.

Kontakty z koorydynatorami dostępności w poszczególnych jednostkach: