Kompetencje 4.0

NR PROJEKTU: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207

Partner Wiodący projektu

Powiatowa Izba Gospodarcza Liberec (Okresní hospodářská komora Liberec)

Partnerzy projektu 

Polscy partnerzy:
Powiat Lwówecki
Powiat Zgorzelecki
Powiat Lubański

Województwo Dolnośląskie

Czescy partnerzy:
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice – Średnia Szkoła Przemysłowa Kamieniarska i Rzeźbiarska
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec – Średnia Szkoła Przemysłowa Maszynowa i Elektrotechniczna i Pomaturalna Szkoła Zawodowa
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou – Pomaturalna Szkoła Zawodowa Handlu Międzynarodowego i Szkoła Handlowa
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov – Policealna Medyczna Szkoła Zawodowa, Średnia Szkoła Medyczna i Szkoła Handlowa

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola – Czeska Akademia Leśna Trutnov – szkoła średnia i pomaturalna szkoła zawodowa

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2020 – 31 lipca 2022

Działaniami  projektu zostaną objęte

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
  • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Cel projektu: uczestnicy projektu utworzą „fikcyjne firmy” w ramach własnej działalności produkcyjnej lub świadczenia usług w i będą przyswajać w praktyce kompetencje dla Przemysłu 4.0, potrzebne do skutecznego wejścia na rynek pracy, włącznie z rynkiem zagranicznym.

Program kształcenia będzie podzielony na logicznie nawiązujące do siebie moduły:

  1. KOMPETENCJE 4.0 DLA DANEGO ZAWODU
  2. NOWE TECHNOLOGIE W ZAWODACH
  3. BIEGŁOŚĆ FINANSOWA, USTAWODAWSTWO I HANDEL ZAGRANICZNY
  4. ETYKIETA HANDLOWA I PRACOWNICZA ORAZ KULTURA FIRMOWA
  5. ZMIANY NA RYNKU W ZWIĄZKU Z PRZEMYSŁEM 4.0

Końcowy egzamin sprawdzający kompetencje pozwoli uczestnikom na uzyskanie certyfikatu ABSOLWENT DLA PRZEMYSŁU 4.0.

Każda szkoła w ramach działań projektu będzie wyposażona w PROFESJONALNĄ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ.
Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności absolwentów przy wejściu na zmieniający się rynek pracy, dzięki technologiom cyfrowym, świadomości informacyjnej o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach rynku pracy po drugiej stronie granicy. nauka podstaw języka czeskiego i języka polskiego.

Projekt znacząco przyczyni się do zrealizowania konkretnego celu osi priorytetowej 3, czyli wzrostu zatrudnienia po obu stronach granicy.

Projekt zakłada również wsparcie dla nauczycieli, w ramach projektu powstanie m.in. dwujęzyczny podręcznik dla nauczycieli KOMPETENCJE 4.0 W ŚRODOWISKU FIRMOWYM, który będzie uzupełnieniem programu nauczania o nowe kompetencje, które przynosi Przemysł 4.0.

Więcej informacji:

 

Projekt pod nazwą:  „Kompetencje 4.0” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR

logo cz eu kolorowe