Dobiegł końca projekt KOMPETENCJE 4.0 w którym uczestniczyło 10 uczennic z ZESPÓŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl.

Zadaniem grupy biorącej udział w przedsięwzięciu było założenie fikcyjnej firemki. Nazwano ją „ KREATYWNI TO MY”. Była ona prowadzona przez cały rok szkolny 2021/2022. Młodzież, wykorzystując możliwości pracowni warsztatowej i multimedialnej, nabyła nowe kompetencje związane z przedsiębiorczością oraz techniką DECOUPAGE. Pozwoliło to im na lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy jak również rozwój manualny. Ważnym aspektem tego projektu była nauka podstaw języka czeskiego. Opiekunem grupy była pani Agata Pender.

Na zakończenie w/w projektu uczennice z klas – II o, III TL, II TLI zdały test końcowy- Działania Kluczowego nr 5 w ramach projekt KOMPETENCJE 4.0 CZ.11.3.119/0.0/18_031/0002207, tym samym uzyskując: CERTYFIKAT ABSOLWENT DLA PRZEMYSŁU 4.0

Grupa uczennic na tle biblioteki szkolnej trzyma w rękach certyfikaty.

logo cz eu kolorowe