W dniu 30 października 2020 roku do Rady Powiatu Lwóweckiego wpłynęły wnioski o przyznanie tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” lek. med. Andrzejowi Szymonajtisowi, dr. Leonardowi Marcinkowskiemu oraz dr. n. med. Markowi Kaźmierczykowi.

Uchwałami podjętymi na XXXV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego nadano wszystkim trzem wyżej wymienionym osobom tytuły – “Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.

W uzasadnieniu kolejno czytamy:

 • Pan Andrzej Szymonajtis w dniu 14.06.1974r. ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza. W dniach 02.02.1976r. – 14.02.1976r. odbył przeszkolenie w zakresie obowiązków lekarza transfuzjonisty.
  Uzyskane specjalizacje:
  27.10.1977r. – I° w zakresie chirurgii ogólnej;
  09.04.1980r. – I° w zakresie anestezjologii i reanimacji;
  24.04.1984r. – II° w zakresie chirurgii ogólnej
  W latach 1975-1990 oraz 1991-1994 pracował jako lekarz dyżurny w Pogotowiu Ratunkowym.
  W okresie od 03.01.1982r. do 31.01.1996r. – Kierownik Punktu Krwiodawstwa przy szpitalu w Lwówku Śląskim. Swoją działalnością przyczynił się do popularyzacji krwiodawstwa zwłaszcza wśród ludzi młodych na terenie dzisiejszego powiatu. Lek. med. Andrzej Szymonajtis rozpoczął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim dnia 1 września 1974r. W chwili obecnej pracuje jako lekarz w poradni chirurgii ogólnej w PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim. Jest pracownikiem sumiennym i zdyscyplinowanym, samodzielnym, aktywnym zawodowo i społecznie. Swoim serdecznym i troskliwym podejściem do ludzi chorych zdobył sobie ich zaufanie jak i rodzin pacjentów. Odznacza się dużą kulturą osobistą. Cieszy się zasłużonym zaufaniem współpracowników i przełożonych. Pracując wiele lat w lwóweckiej służbie zdrowia zdobył wysokie kwalifikacje zawodowe, które umiejętnie, z pożytkiem dla pacjentów, wykorzystuje w codziennej pracy. Jest osobą bardzo pracowitą, o wszechstronnych zainteresowaniach.”

 • “Doktor Leonard Marcinkowski to legendarny lekarz chorób wewnętrznych kilku pokoleń mieszkańców powiatu lwóweckiego.
  Urodzony 25.10.1938 r. w Worobiówce na Wołyniu, po wojnie osiedlił się wraz z rodziną w Oławie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Dostał się na wymorzoną medycynę i ukończył łódzką Wojskową Akademię Medyczną. Od 1969 do dziś jest mieszkańcem Gryfowa Śląskiego. Prawie cztery dekady związany był z lwóweckim ZOZ-em. Pracował na oddziale wewnętrznym powiatowych szpitali, pełnił dyżury w pogotowiu ratunkowym, był lekarzem zakładowym , między innymi ‘’Azbestolitu” oraz kolei państwowych. Najbardziej znany jest jednak ze swojej pracy w przychodni zdrowia, gdzie ujmował stoickim spokojem, cierpliwością i tolerancją. Pomimo tego, iż w 2003r. odszedł na zasłużoną emeryturę, pracował jeszcze jako lekarz dyżurujący w szpitalu oraz w przychodniach w Mirsku, Olszynie i Świeradowie.
  Równie aktywne jest życie prywatne doktora Leonarda Marcinkowskiego. W latach 80- tych objechał rowerem całe polskie wybrzeże. Uwielbia wędkowanie, żagle i książki. Zaskakuje fantazją- pokaz kozaczka w jego wydaniu pamięta niejeden. Plotka zawsze była mu obca, skromny, nie oczekujący poklasku – tak pamiętają go pacjenci. Najukochańszy Tata i najcudowniejszy życiowy mentor – tak mówią o nim dzieci.”

 • “Dr n. med. Marek Kaźmierczyk to znakomity lekarz, doświadczony chirurg, ordynator i zastępca dyrektora ds. medycznych w lwóweckim szpitalu. Lekarz, który oprócz pracy zawodowej poświęca się także działalności społecznej i naukowej. Pracę w lwóweckim szpitalu rozpoczął 1985 r. W latach 1993 do 2006 pełnił funkcję Kierownika Izby Przyjęć w Lwówku Śląskim. W roku 1998 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 2006 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii lwóweckiego szpitala.
  Pracuje także aktywnie na niwie naukowej, należąc do kilku towarzystw naukowych:
  – Towarzystwa Chirurgów Polskich;
  – Sekcji Chirurgii Endoskopowej i Sekcji Wideochirurgii TChP;
  – Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii;
  – Polskiego Towarzystwa Flebologicznego;
  – Polskiego Klubu Koloproktologii.
  Za swoją pracę dr n. med. Marek Kaźmierczyk wielokrotnie był wyróżniany listami gratulacyjnymi, podziękowaniami i odznaczeniami. Wśród tych najważniejszych warto wymienić Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczony przez Ministra Zdrowia Honorową odznaką Zasłużony dla Ochrony Zdrowia. Z okazji 10-lecia, w uznaniu zasług dla rozwoju samorządności lekarskiej dr n. med. Marek Kaźmierczyk został wyróżniony Srebrną Odznaką Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. W 2016 roku ordynator z lwóweckiego szpitala w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego został uhonorowany Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W 2018 roku w plebiscycie Gazety Wrocławskiej zajął II miejsce w kategorii Chirurg Roku.
  W 2019 roku dr n. med. Marek Kaźmierczyk otrzymał najwyższe na Dolnym Śląsku wyróżnienie za zasługi dla środowiska medycznego – Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza Radeckiego, który jest przyznawany za wybitne zasługi osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności lekarskiej.
  Przez te 35 lat pracy w służbie zdrowia Pan Marek Kaźmierczyk realizował swoje pasje zawodowe a nade wszystko zawsze w służbie człowiekowi profesjonalny i pomocny.”