Loading...

Aktywnie na pograniczu

By |2022-10-18T12:43:58+02:0018 października, 2022|Fundusze unijne|

„Aktywnie na pograniczu”

Termin realizacji projektu: 02.05.2022-31.10.2022

Projekt polega na organizacji imprez sportowych, które odbędą się na terenie ziemi żaclerzskiej i powiatu lwóweckiego w 2022. Celem projektu jest popularyzacja kultury i zdrowego stylu życia podczas wspólnych spotkań polskich i czeskich pasjonatów i amatorów aktywnego wypoczynku i sportu. Elementem działań projektu jest także promocja wszystkich zaplanowanych wydarzeń.

Projekt jest realizowany wspólnie z czeskim partnerem – Miastem Žacléř.

Obaj partnerzy współpracują od dziewięciu lat, realizując w partnerstwie kilkanaście projektów, w tym dwa wspólne projekty: “Łączy nas Bóbr” – 15.051,12 EUR oraz “Rowerowe pogranicze” 19 04,36 EUR. Projekty obejmowały udział we wspólnych działaniach integracyjnych, rajdach rowerowych w Polsce,Czechach i z Czech do Polski, spływach wspólną Bóbr, wspólnych plenerach artystycznych dla artystów PL i CZ, wydawnictwach dwujęzycznych, wzajemnej promocji, wspólnie opracowanych filmach promocyjnych. Poza projektami utrzymywana jest stała współpraca i wzajemne uczestnictwo w wydarzeniach i uroczystościach realizowanych przez Powiat Lwówecki i miasto Żaclerz. Łączna wartość dotychczas zrealizowanych projektów przekroczyła 300 tysięcy EUR.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

1. Cyklovýlet “Údolím Bobru ER – 6”/ Rajd rowerowy “Doliną Bobru ER-6”

2. Poznáváme česko-polské pohraničí v Orlických Horách/Poznajemy czesko-polskie pogranicze Gór Orlickich

3. Sjíždění řeky Bobr na kajacích a raftech/Spływ kajakowo-pontonowy rzeką Bóbr

4. Ukončení cyklistické sezóny 2022 s Lvoveckým okresem/Zakończenie sezonu rowerowego 2022 z Powiatem Lwóweckim

5. Ukončení cyklistické sezóny na Žacléřsku/Zakończenie sezonu rowerowego w Żaclerzu

październik 2022

wrzesień 2022

Całkowita wartość projektu: 19 750,47 €, w tym:
– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 787,89 €,
– dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 2 962,58 €.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

LOGOTYPY PROGRAMU POLSKO-CZESKIEGO I EUROREGIONU NYSA

Loading...