Zarządzeniem nr OR.36.2023 Starosty Lwóweckiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku, na czteroletnią kadencję w latach 2023-2027, powołana została Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim w składzie:

 1. Pani Aleksandra Bilińska – zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski;
 2. Pani Monika Cybulska-Dolińska – zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk;
 3. Pani Joanna Grochowska – zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń;
 4. Pani Monika Mierzejek – zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Mocni” z siedzibą w Uboczu;
 5. Pan Bogdan Łużny – zgłoszony przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.

Dniu 13 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim
odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji ww. Rady.

W spotkaniu udział wzięli członkowie poprzedniej oraz nowej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim:

 1. Pani Aleksandra Bilińska;
 2. Pani Joanna Grochowska;
 3. Pani Monika Mierzejek;
 4. Pani Monika Cybulska-Dolińska;
 5. Pani Elżbieta Ławniczak;
 6. Pani Urszula Maga.

W posiedzeniu Rady udział wzięli również:

 1. Pan Daniel Koko – Starosta Lwówecki;
 2. Pani Izabela Romanek – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Lwówku Śląskim;
 3. Pani Wioleta Miczurska – Inspektor ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Lwówku Śląskim

 

Pan Daniel Koko, Starosta Lwówecki, przywitał zebranych gości, wręczył oficjalne podziękowania dla członków Rady poprzedniej kadencji oraz akty powołań dla członków Rady, powołanej na kadencję w latach 2023-2027.

Obecni na spotkaniu członkowie Rady, poprzez głosowanie, jednogłośnie wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady:

– Przewodnicząca – Aleksandra Bilińska,

– Wiceprzewodnicząca – Monika Cybulska-Dolińska,

– Sekretarz – Joanna Grochowska.

 

Do zakresu działania powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.