Powiat Lwówecki podpisał  umowę dotyczącą remontu łazienki na II piętrze w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie. Ta inicjatywa ma na celu poprawę warunków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz zwiększenie komfortu ich codziennego życia.

Wykonawcą robót jest Zakład Modernizacyjno-Budowlany “Delta” z siedzibą ul. Dolne Młyny 54/2, 59-700 Bolesławiec

Wartość umowy wynosi 197 097,98 zł brutto

Ten projekt jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia godnych warunków życia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie. Realizacja remontu ma na celu stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej łazienki, dostosowanej do potrzeb osób korzystających z tej placówki.

Dziękujemy Zakładowi Modernizacyjno-Budowlanemu “Delta” za podjęcie się tego zadania. Termin realizacji zadania do końca roku jest ambitnym wyzwaniem, ale mamy pełne zaufanie do profesjonalizmu i zaangażowania wykonawcy.

Mamy nadzieję, że efekty tego remontu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie oraz będą kolejnym pozytywnym krokiem w rozwoju naszego regionu.

Zadanie jest dofinansowane w 50% z dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego