Zapraszamy na transmisję LIVE z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego!

Start godz. 8:00, poniedziałek 5 września 2022r.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/channel/UC5UxGdbvQvoKSiqwQo0SZDw/live

Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwał:

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok,

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

4) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

5) Sprawy różne i organizacyjne.