Jak łatwo policzyć, tylko w tym roku i tylko w budynki Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim zaangażowanych zostanie blisko 2 miliony złotych.

 

Obserwując realizowane przez Powiat Lwówecki inwestycje można dostrzec, iż takimi trzema głównymi ich kierunkami są te w służbę zdrowia, poprawę infrastruktury drogowej oraz w oświatę. Z tymi spostrzeżeniami jak najbardziej zgadza się Starosta Lwówecki:

– To bardzo dobre spostrzeżenie. To są te dziedziny, które przez lata były naszą piętą Achillesową, stąd teraz tak mocno wszystkie siły koncentrujemy, żeby właśnie w te dziedziny inwestować jak najwięcej i pozyskiwać jak najwięcej środków. – przyznaje Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki.

Obecnie Powiat realizuje projekt pod nazwą „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim”. W jego ramach przeprowadzone będą prace remontowe oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w 3 zespołach szkół kształcenia zawodowego znajdujących się na terenie naszego powiatu. Wykonana zostanie modernizacja pracowni szkolnych i sal dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych. Projekt przewiduje również utworzenie klas patronackich przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

W czwartek, 1 września 2022 roku na terenie ZPEW w Lwówku Śląskim – Płakowicach miało miejsce podpisanie dwóch niezwykle istotnych umów na realizację kolejnych zadań. Tym razem w budynki przy ul. Pałacowej 8 oraz przy ul. Parkowej 17.

– Jest to projekt na łączną kwotę prawie 7 milionów złotych. 85 proc. funduszy pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego a 15 procent zaangażowanych środków, to środki Powiatowe. Tylko tu w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych dzisiaj podpisujemy umowę na 900 tysięcy złotych na część remontowo- budowlaną, natomiast zostaje jeszcze wyposażenie sal dydaktycznych na kwotę blisko 400 tysięcy złotych – wyjaśniał tuż przed podpisaniem dokumentów Starosta Lwówecki, który przypominał, iż z tego samego projektu została już zrealizowana i oddana na wiosnę br. inwestycja w budynku przy ulicy Parkowej 5 wartości blisko 750 tysięcy złotych.

4 mężczyzn siedzących przy podłużnym stole na tle ścianki reklamowej Powiatu Lwóweckiego podpisuje dokumenty

 

Jak łatwo policzyć, tylko w tym roku w ZPEW w Lwówku Śląskim zaangażowanych zostanie blisko 2 miliony złotych.

– Po latach, kiedy tych środków nie było pozyskiwanych aż tyle, to od dekady, kiedy mamy możliwość i szansę zarządzać, kontynuować koalicyjną władzę samorządową, to krok po kroku staramy się te zaległości wcześniejszych lat naprawiać i modernizować, bo wiadomo, że potrzeby tutaj są bardzo duże. – wskazywał Pan Daniel Koko.

Wicestarosta Zbigniew Grześków wspominał, iż w ramach podpisywanych dziś umów wykonane zostaną remonty w salach dydaktycznych.

W budynku przy Pałacowej 8 przeprowadzony zostanie remont pracowni gastronomicznej, remont sali egzaminacyjnej przedmiotów zawodowych i remont pracowni matematyczno-przyrodniczej. Natomiast w budynku przy ul. Parkowej 17 przeprowadzony zostanie remont pracowni biologiczno-chemicznej, pracowni geograficznej, dwóch sal dydaktycznych, remont gabinetu psychologicznego, remont świetlicy oraz remont łazienki i wymiana WLZ.

Radości z inwestycji w ZPEW nie krył Dyrektor Pan Marek Sokołowski. Jest to ogromna satysfakcja dla uczniów, pracowników, nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych, że sukcesywnie polepszamy warunki pracy, nauki i pobytu uczniów w naszych szkołach. – mówił Dyrektor, który podkreślał, iż remonty będą realizowane w obiektach, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni, jak i w obiekcie, w którym funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

– Cieszy nas bardzo to, co się dzieje w tym momencie, że w kolejnych pracowniach będzie wykonany kapitalny remont i będą doposażone, zgodnie ze standardami wynikającymi z podstaw programowych, w pomoce dydaktyczne. – dodawał Dyrektor Marek Sokołowski, który nie krył, iż ma nadzieję, że te inwestycje przełożą się na wizerunek placówki, dzięki czemu zwiększy się liczba uczniów, bo przecież do Płakowic uczęszczają młodzi ludzie nie tylko z terenu powiatu lwóweckiego, ale także z powiatów ościennych, a w przypadku MOS i MOW, to mogą tu uczęszczać z terenu całego kraju.  Wykonawcą remontów jest firma GRUPA MTG Tomasz Gluza. Firma, która bardzo często wygrywa przetargi na realizację powiatowych inwestycji i która jest chwalona tak przez władze Powiatu, jak i dyrekcje szkół, w których wykonuje prace.

Starosta Lwówecki przyznał, iż zanim doszło do podpisania umowy, a wcześniej do pozyskania funduszy to olbrzymią pracę wykonać musieli pracownicy Starostwa, za co im teraz serdecznie podziękował. – Chciałbym tu podziękować dla Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, dla ekipy Pana Wojtka, Pana Michała, pod przewodnictwem naczelnika Pana Dawida Kopcia za wykonanie naprawdę bardzo dużej pracy. – dziękował Starosta Daniel Koko.

Prace powinny ruszyć już niebawem. Wykonawca ma pięć miesięcy na wykonanie robót. Niemniej, jak zapewniał Pan Tomasz Gluza będzie się starał, by oddać inwestycję jak najszybciej.

 

przedruk artykułu z portalu Lwówecki.info [w nowym oknie]

Projekt „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim”  realizowany przez Powiat Lwówecki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020