W związku z ostatnimi informacjami odnośnie występowania wysokich stężeń pyłu PM10 na terenie województwa dolnośląskiego, zalecamy zachowanie środków ostrożności.

 Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 zalicza się:

  • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10.
  • kobiety w ciąży.
  • osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
  • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę.
  • osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Środki ostrożności, które powinny podjąć osoby szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10:

  • śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu. Prognozy można obserwować na stronach: https://powiatlwowecki.pl/pczk-ostrzezenia/ lub https://air.wroclaw.pios.gov.pl/
  • ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie w rejonie o podwyższonym stężeniu pyłu PM10. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
  • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.
  • rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu PM10.
  • ograniczenie wietrzenia mieszkań.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.