Logotypy RP, UE oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejne nowoczesne sprzęty trafiają do lwóweckiego szpitala. Ostatnio wspominaliśmy, że jest już Pracownia Tomografii Komputerowej, wyposażona z pieniędzy Spółki PCZ. Badania tomograficzne, stanowiące standard w zakresie diagnostyki obrazowej, były dotychczas niedostępne w lokalizacji Szpitala Powiatowego we Lwówku Śląskim. Wiązało się to z potrzebą realizacji transportu pacjentów do ościennych pracowni oraz wydłużało czas do uzyskania diagnozy. Obecnie, dzięki utworzeniu Pracowni Tomografii Komputerowej wyposażonej w nowoczesny tomograf komputerowy firmy SIEMENS, pacjenci Szpitala Powiatowego uzyskali dostęp do wysokiej jakości usług medycznych realizowanych w komfortowych warunkach.

Ale to nie koniec dobrych informacji. Powiat Lwówecki kończy właśnie realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” w ramach którego zakupiono nowoczesny sprzęt USG, specjalistyczne łóżka do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz profesjonalne sprzęty do dezynfekcji, które pozwolą na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19.

Nowoczesny sprzęt to lepsze leczenie i większe możliwości pomocy. Mamy nadzieję, że lwówecki szpital będzie realizował swoje usługi na najwyższym poziomie.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

tomograf w szpitalu we Lwówku Śląskim

 

tomograf w szpitalu we Lwówku Śląskim

 

nowe koyrtarze w szpitalu lwóweckim

 

nowe koyrtarze w szpitalu lwóweckim

 

nowoczesny blok operacyjny w lwóweckim szpitalu

 

nowoczesny blok operacyjny w lwóweckim szpitalu

 

nowoczesny blok operacyjny w lwóweckim szpitalu

 

sprzęt USG w lwóweckim szpitalu

 

sprzęt USG w lwóweckim szpitalu