W piątek 10.02.2023 r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, został zorganizowany czwarty już Konkurs Biblioteczno-Historyczny pod hasłem „Polska w okresie transformacji systemowej”.  Trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy, jak również jeden uczeń bez przynależności do drużyny, rozwiązywały krzyżówkę z głównym hasłem.  Była nim „WOJNA NA GÓRZE” (burzliwa dekompozycja obozu solidarnościowego na początku lat 90 XX wieku).  Uczniowie musieli wyjaśnić również 12 haseł poziomych, odzwierciedlających skomplikowane przemiany ustrojowe, polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe w Polsce po roku 1989.

Organizatorzy wprowadzili w tej edycji konkursu nowum poznawcze. Poza informacjami znajdującymi się w księgozbiorze naszej biblioteki szkolnej, można było posiłkować się również wiedzą z internetu.

Konkurs rozpoczął się od przedstawienia krótkiej informacji multimedialnej związanej z jego tematyką.

W efekcie wytężonych zmagań intelektualnych trzy zespoły znalazły się                        w gronie laureatów:

  1. Klasa IV TIP – Marcela Wnukowicz, Kacper Więcewicz, Kacper Wolak
  2. Klasa IV o – Jakub Będkowski
  3. Klasa III TIL – Krzysztof Andziulewicz, Brajan Darul, Bartłomiej Kuliński.

Wyróżnienia uzyskały:

  1. Klasa II a – Michał Krawczyk, Kacper Odziemkowski, Paweł Suszek
  2. Klasa III o – Klaudia Kowalczyk, Marcelina Moroz, Patrycja Zielińska
  3. Klasa II TI – Wiktoria Kubanik, Maciej Luty, Dominik Pomorski
  4. Klasa I TIL – Natasza Becla, Miłosz Kuczyński, Gerard Stefaniszyn.

Pani Dyrektor Monika Ignaciuk-Borkowska pogratulowała laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy historycznej, podkreślając jej znaczenie w podejmowaniu ważnych wyborów życiowych, a Pani Agata Pender – bibliotekarz szkolny wręczyła wszystkim „ekipom” słodkie nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.

Wyrażamy nadzieję, że uczestnicy tych zmagań wezmą udział (nie tylko na etapie szkolnym) w IV Powiatowym Konkursie Historycznym (o podobnej tematyce), który tradycyjnie zorganizuje ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim pomiędzy marcem, a majem 2023 r.

Organizatorzy: Agata Pender, Mieczysław Gnach