W ramach projektu „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim” zakończył się etap dotyczący remontów obiektów szkolnych. W dniu 6 lutego 2023 roku zostały odebrane pracę remontowe w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim w budynku Pałacowa 8 oraz Parkowa 17.

Odbiór robót dokonano w obecności Wicestarosty Zbigniewa Grześków, Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Marka Sokołowskiego oraz wykonawcy zadania Tomasza Gluzy.

Zakres prac w budynku przy ul. Pałacowej obejmował:

Remont 3 klas lekcyjnych:

-Pracownia gastronomiczna

-Sala egzaminacyjna przedmiotów zawodowych

-Pracownia Matematyczno-przyrodnicza

Wartość robót: 183 360,00 zł

Zakres prac budowlanych przy ul. Parkowej obejmował:

Remont 6 pomieszczeń i łazienki:

-Pracownia biologiczno-chemiczna

-Pracownia geograficzna

-Sala dydaktyczna klasa 111

-Sala dydaktyczna klasa 110

-Gabinet psychologiczny klasa 109

-świetlica klasa 105

-Łazienka oraz wymiana WLZ

Wartość robót: 751 764,00 zł

Ponadto do ZSET w Lwówku Śląskim zostały dostarczone meble szkolne o wartości 49 635 zł. Dalszy etap doposażenia, w tym zakup pomocy naukowych oraz komputerów zaplanowano na pierwszą połowę 2023 roku. Szacuję się, że na ten cel zostanie przeznaczone 86 000 zł.

Warto przypomnieć iż wartość całego projektu pn.: „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lwóweckim – modernizacja pracowni szkolnych i sal dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich nr 48, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. H. Brodatego 1 w Lwówku Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9 to 7 463 288,08 zł w tym dofinansowanie 4 964 754,60 zł

Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z tzw.  15% wkładu własnego środków Powiatu Lwóweckiego