W dniu 21 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim odbył się  trening akcji kurierskiej, zaplanowany przez Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  przy współudziale Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu.

Polegał on na ćwiczeniu sprawności procedur doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Trening obejmował urzędy z terenu całego powiatu tj. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Urząd Miasta i Gminy Mirsk oraz Urząd Miasta i Gminy Wleń.

W treningu udział wzięli również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Głównym celem treningu było doskonalenie systemu realizacji zadań na rzecz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez organy samorządu terytorialnego.

Według oceny kontrolujących przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego należy stwierdzić, że Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, Urząd Miasta i Gminy Mirsk oraz Urząd Miasta i Gminy Wleń są bardzo dobrze przygotowane do realizacji tego przedsięwzięcia.