Rozpoczęcie modernizacji drogi powiatowej prowadzącej z Lwówka Śląskiego do Soboty nastąpiło na początku obecnej kadencji Zarządu Powiatu Lwóweckiego. Pierwszy etap prac obejmował remont odcinka o długości 2.600 metrów, rozpoczynającego się od skrzyżowania z DW 364 w Lwówku Śląskim i kierującego się w stronę Soboty. Wówczas Starosta Lwówecki, Pan Daniel Koko, publicznie zobowiązał się do kontynuowania modernizacji drogi aż do samej miejscowości Sobota. Teraz możemy z radością ogłosić, że to zobowiązanie zostało w pełni zrealizowane. Dokładnie w czwartek, 28 września 2023 roku, ukończono drugi etap prac modernizacyjnych, który obejmował rozbudowę drogi na odcinku o długości wynoszącej 3,356 km. Ta inicjatywa stanowi istotny krok naprzód dla lokalnej społeczności, poprawiając dostępność i zapewniając większe bezpieczeństwo na tej trasie. Dzięki nowej nawierzchni asfaltowej, podróżujący będą mogli korzystać z komfortowej i bezpiecznej drogi.