Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim informuje, że w dniu 21 września 2023r. ukazało się w dzienniku urzędowym UE ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1799 z dnia 19 września 2023r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. L 233 z 21.0.2023, str. 27-81). Tekst rozporządzenia w załączeniu.

Na podstawie części II załącznika I powiat lwówecki znajduje się od dnia 22 września 2023r. w całości w obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa).

rozporządzenie 2023-1799 – zmieniające 2023-594 – powiat lwówecki w ooo II – od 2023-09-22

Mapa obszarów ASF