Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego

Okres realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: 2016-10-01
Zakończenie realizacji projektu: 2018-11-30

Cele projektu

Przedmiotem projektu są termomodernizacje następujących budynków na terenie powiatu lwóweckiego:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 12 w Mirsku – budynek nr 1 i nr 2:

– docieplenie – strop przy przepływie ciepła z dołu do góry (STR-D)

– docieplenie – ściana w gruncie (SG-050 ściana w gruncie 0,940)

– docieplenie – ściana zewnętrzna (SZ-050)

– montaż kolektorów słonecznych (ciepła woda użytkowa)

– montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej (wentylacja mechaniczna)

Sala gimnastyczna ZSOiZ przy ul. H. Brodatego 1 we Lwówku Śląskim w tym:

– montaż nowego kotła CO + CWU (system grzewczy)

– docieplenie – ściana zewnętrzna (SZ-025)

– docieplenie – ściana zewnętrzna (SZ-030)

– montaż kolektorów słonecznych (ciepła woda użytkowa)

Dodatkowo w każdym z termomodernizowanych budynków założono wprowadzenie systemu zarządzania energią np. w postaci zaworów termostatycznych lub innych urządzeń pozwalających dostosować zużycie energii.

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji na terenie powiatu lwóweckiego, ponadto:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej,
  • Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu
  • Zmniejszenie zachorowalności użytkowników i mieszkańców powiatu na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska
  • Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do ogrzewania wody
  • Oszczędność kosztów ogrzewania

Planowane efekty:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Oszczędzanie energii cieplnej
  • Poprawa ochrony środowiska poprzez poprawę jakości powietrza

Wartość projektu
1 977 371,54 zł

Wartość dofinansowania projektu
1 680 765,81 zł

Projekt współfinansowany jest:

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020