Ruszyła kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Lwówecki. Wykonawca przystąpił do robót wstępnych. Most docelowo zostanie zamknięty i kompleksowo przebudowany.

„Droga powiatowa biegnąca od drogi wojewódzkiej 297 w Pławnej, przez Wleń i Strzyżowiec do Jeleniej Góry odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu mieszkańców regionu, służąc jako ważne połączenie do pracy, szkoły i innych podstawowych usług. Jej zamknięcie w znaczący sposób utrudniłoby życie wielu mieszkańcom, dlatego władze Powiatu Lwóweckiego widząc pogarszający się stan techniczny mostu zlokalizowanego na cieku wodnym Kózka w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w pobliżu miejscowości Pławna postanowiły działać.” – wskazują władze Powiatu Lwóweckiego, które już dawno temu opracowały dokumentację na jego przebudowę.

Według kosztorysu przebudowa obiektu miała oscylować w kwocie nieco ponad miliona złotych i taką też kwotę (1.149.389 zł) Zarząd Powiatu miał zabezpieczoną w ubiegłorocznym budżecie i z takimi środkami ogłoszony został przetarg. Niestety, w pierwszym przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę blisko pół miliona wyższą (1.632.553,99 zł). Z tego też powodu przetarg został unieważniony i ogłoszono kolejny.

Dopiero jesienią 2023 roku udało się wyłonić wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum lokalnych firm, które za wykonanie zadanie zgodnie ze specyfikacją wskazało kwotę 1.100.000 zł. To jednak był już zbyt późny czas na rozpoczynanie robót. Dlatego wykonawca dopiero teraz przystępuje do prac.

Dziś kierowcy poruszający się drogą powiatową pomiędzy Wleniem a Pławną dostrzegają nowe znaki ostrzegające o utrudnieniach. Robotnicy oczyścili już potok Kózka i wkrótce będą przystępować do budowy tymczasowej przeprawy, która na czas remontu obiektu mostowego pozwoli kierowcom w prosty sposób ominąć plac budowy.

Źródło:Lwówecki.info