Kontynuując naszą podróż, przenosimy się do 2021 roku. Chcemy podzielić się z Państwem postępami w  obszarze „Zdrowie” realizowanym w Powiecie Lwóweckim w VI kadencji. Rok ten przyniósł kolejne znaczące inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Lwówku Śląskim, umacniając jego pozycję jako ważnego ośrodka opieki zdrowotnej w regionie.

W ramach pozyskanych środków finansowych, głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Szpital Powiatowy dokonał zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego. Warto podkreślić, że troska o pacjentów nie ograniczyła się jedynie do środków walki z pandemią, ale obejmowała szereg nowych urządzeń poprawiających standardy diagnostyki i leczenia.

Wśród nabytych urządzeń znajdują się m.in. laparoskop, diatermia, kardiomonitory, łóżka, pompy infuzyjne, respirator, oraz aparat USG. Ten szeroki wachlarz sprzętu medycznego znacząco wpłynął na efektywność działań leczniczych oraz komfort pacjentów.

Inwestycja obejmowała także prace adaptacyjne pomieszczenia związanego z obsługą COVID-19, związane z dostosowaniem do specyfiki walki z pandemią. Ponadto, przeprowadzono kapitalny remont Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz odnowiono Centralną Izbę Przyjęć.

Dodatkowo, w ramach rozwoju Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, przeprowadzono kapitalny remont, co znacząco wpłynęło na poprawę warunków świadczenia usług medycznych.

Niniejsze inwestycje są kontynuacją wcześniejszych działań z roku 2020. Dzięki tym inwestycjom, Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim wciąż ewoluuje, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się potrzeb.