Z radością zawiadamiamy, że na wniosek Powiatu Lwóweckiego zostało przyznane dofinansowanie ze środków PFRON w łącznej kwocie 292 842,2 zł na realizację dwóch bardzo ważnych projektów.

Pierwszy w nich to projekt pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych. Remont pomieszczeń klasowych, sali gimnastycznej, korytarza oraz toalety w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim, przy ul. Parkowej 5”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 000 zł.

Druga inwestycja dotyczy budowy windy w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowania terenu na zapleczu budynku Starostwa pod kątem stworzenia miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego projektu PFRON przyznał dotację w wysokości 142 842,62 zł.

Zgodnie z procedurą realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” środki na realizację wymienionych projektów zostaną uruchomione po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Logo PFRON