Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie. Jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Badanie w którym Państwo uczestniczą jest częścią opracowywanego obecnie audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego. Celem badania jest charakterystyka i ocena stanu krajobrazów w miejscu Państwa zamieszkania. Badanie ankietowe jest prowadzone przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych. Podanie kodu pocztowego wraz z nazwą miejscowości jest niezbędne do przybliżonego określenia miejsca Państwa zamieszkania, koniecznego dla zidentyfikowania konkretnej jednostki krajobrazowej, dla której prowadzone jest badanie.

Dziękujemy za gotowość pomocy!

LINK DO ANKIETY: [W NOWYM OKNIE]