30 czerwca 2021 w Jeleniej Górze doszło do podpisania dwóch umów – pożyczki i dotacji dla Powiatu Lwóweckiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich ”.

W chwili obecnej budynku szkoły zasilane są w ciepło z kotłowni olejowej wyposażonej w dwa kotły wodne niskociśnieniowe wyposażone są w palniki olejowe Weishaupt. Kotłownia została oddana do użytku w 1997 r.  i do tej pory nie był przeprowadzany jej remont. Jeden z kotłów z powodu pęknięcia został wyłączony z obsługi. W związku z tym kotłownia pracuje tylko na jednym kotle który z uwagi na wiek i stan techniczny nie gwarantuje bezpiecznego zasilania budynków w ciepło. Często zdarzają się awarie pomp podających paliwo, palnika olejowego a także instalacji i armatury w kotłowni. Stąd wynikła pilna potrzeba modernizacji kotłowni przed zbliżającym się okresem grzewczym 2021/2022.

Na wniosek Powiatu Lwóweckiego WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił dotacji na realizację tego zadania w wysokości 108.733,00 zł oraz pożyczki o wartości 326.201,96 zł. Całkowity, planowany koszt realizacji zadania wynosi 663.585,00 brutto zł. Wyremontowana kotłownia będzie uruchomiona przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

W imieniu Powiatu umowę podpisali Starosta Daniel Koko, Wicestarosta Zbigniew Grześków oraz Skarbnik Joanna Sady.

Podpisanie umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu przez Starostę Daniela Koko i Skarbnik Joanne Sady z przedstawicielami WFOŚiGW w Jeleniej Górze
Tablica informacyjna WFOŚiGW - oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu