W dniu 23 września 2023 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie magnezytowej tablicy pamiątkowej, symbolizującej przyjaźń między Powiatem Lwóweckim a miastem Hnúšťa na Słowacji. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wiele ważnych osobistości i delegacje z różnych regionów.

Podczas ceremonii odsłonięcia tablicy obecni byli burmistrz miasta Hnúšťa, Martin Pliešovský, który wyraził swoje głębokie przekonanie o znaczeniu tej przyjaźni dla obu społeczności. Wspólnie z nim na uroczystości pojawił się zastępca burmistrza miasta Hnúšťa, Michal Bagačka. To oni mieli zaszczyt przeciąć wstęgę podczas odsłonięcia wraz ze Starostą Lwóweckim, Danielem Koko oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Szczepańską symbolizując tym samym  silną więź między tymi dwoma regionami.

Jednak to nie koniec listy gości. Obecni byli także przedstawiciele innych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych regionów. Przedstawiciele Powiatu Hrubieszowskiego, delegacja z miasta Kętrzyn, z Gminy Uchanie, a także przedstawiciele miasta Gródek na Ukrainie, uczestniczyli w uroczystości, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej w budowaniu mostów między różnymi kulturami.

To spotkanie, które połączyło różne narody i regiony, jest dowodem na to, że przyjaźń między miastami partnerskimi jest silnym fundamentem dla współpracy i zrozumienia międzynarodowego. Odsłonięcie magnezytowej tablicy pamiątkowej było nie tylko symbolicznym aktem, ale także okazją do podkreślenia, jak wiele można osiągnąć, działając razem jako wspólnota międzynarodowa.