Co to jest samorząd powiatowy?

W samorządzie pracują urzędnicy. Urzędnicy zajmują się ważnymi sprawami mieszkańców powiatu.

Powiat to większe terytorium niż gmina. Gmina to Twoja najbliższa okolica.

Nasz Powiat nazywa się Powiat Lwówecki. Składa się z 5 gmin. Gminy te to: Lwówek Śląski, Lubomierz, Gryfów Śląski, Mirsk i Wleń

Samorządy mają swoje urzędy. Urząd obsługujący Powiat Lwówecki to Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim. Jego budynek znajduje się w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4.

Szefem samorządu w powiecie jest starosta. W naszym Powiecie to Starosta Lwówecki. Starosta zarządza starostwem czyli urzędnikami .

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim.
W Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim  możesz załatwić wiele spraw.

W Wydziale Komunikacji i Dróg Powiatowych możesz zarejestrować samochód oraz uzyskać prawo jazdy.

W Wydziale Architektury i Budownictwa możesz otrzymać pozwolenie na budowę lub powiększenie domu, a także zgłosić budowę płotu czy altany ogrodowej.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami możesz otrzymać kartę wędkarską czy zarejestrować jacht .Urzędnicy w tym Wydziale dbają również o ochronę środowiska naturalnego.

W Wydziale Geodezji i Kartografii otrzymasz wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

W Wydziale Infrastruktury Społecznej urzędnicy zajmują się szkołami ponadpodstawowymi w naszym Powiecie oraz udzielają wsparcia dla organizacji pozarządowych, na przykład klubów sportowych.

Jeśli masz problem z zakupionym towarem (na przykład telewizorem) lub usługą (na przykład naprawą pralki)  zgłoś się do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.

Jeśli masz jakieś sprawy, w których potrzebna jest pomoc osoby znającej prawo zgłoś się do nas, udzielimy Ci pomocy prawnej.

Jeśli zgubisz rower, telefon komórkowy, torbę czy inny przedmiot  możesz tych rzeczy szukać w Biurze Rzeczy Znalezionych. Znajdziesz przedmiot nie należący do Ciebie oddaj go do Biura Rzeczy Znalezionych. Dzięki temu, inna osoba będzie mogła odzyskać swoją rzecz.

Informacja
Jeśli chcesz się skontaktować z naszym urzędem:

możesz napisać pismo i wysłać je na adres:
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

możesz wysłać e-mail na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl

możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 75 782 36 50

możesz przyjść do Sekretariatu w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00, a od wtorku do piątku, w godzinach 8:00-15:30.

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma i otrzymać potrzebną informację o Starostwie. Znajduje się na II piętrze w budynku przy ulicy Szpitalnej 4.