Przewodnik o formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawiera informacje o instytucjach funkcjonujących na terenie Powiatu Lwóweckiego, a także prawach osób chorych i niepełnosprawnych.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. O dolegliwościach naszego ciała nauczyliśmy się już otwarcie mówić i szukać pomocy, jednak ciągle jeszcze istnieje bariera w głośnym mówieniu o tym, co doskwiera naszej psychice. Wiele osób chorych boi się przyznać do swoich problemów ze zdrowiem psychicznym ze strachu przed napiętnowaniem.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże Państwu w zorientowaniu się, gdzie można szukać pomocy dla siebie lub swoich bliskich.

Do pobrania: Przewodnik 2020

Z życzeniami zdrowia

Starosta Lwówecki

Daniel Koko