Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi – przewodnik o formach opieki

Przewodnik o formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawiera informacje o instytucjach funkcjonujących na terenie Powiatu Lwóweckiego, a także prawach osób chorych i niepełnosprawnych. Zdrowie psychiczne jest [...]