W Starostwie Powiatowym w dniu dzisiejszym odbyły się Konsultacje społeczne projektu „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej, miasta Jeleniej Góry oraz powiatów i gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Celem nadrzędnym spotkania było omówienie szeregów operacyjnych do których zaliczają się:

1. Rozpoznanie i wskazanie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, które mogą dotykać obszar
w perspektywie do 2050 roku.
2. Wskazanie sektorów najbardziej podatnych na poszczególne zagrożenia na terenie Aglomeracji
Jeleniogórskiej.
3. Wskazanie zagrożeń i szans płynących ze zmian klimatu.
4. Wypracowanie opcji adaptacji Aglomeracji Jeleniogórskiej do zmian klimatu.

Zachęcamy wszystkich którzy nie mogli uczestniczyć w konsultacjach do zapoznania się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz pobrania materiałów.

https://www.partycypacja-publiczna.pl/paaj