Zawiadamia się o zwołaniu LXXVII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                 

która odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Początek sesji godz. 930.

                        

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 5. Rozwój Powiatu Lwóweckiego w VI kadencji.
  5.1. Prezentacja materiałów.
  5.2. Dyskusja.
 6. Przerwa w obradach.
 7. Głosowanie uchwały w sprawie powierzania przez Powiat Lwówecki innym jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego prowadzenia zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej, polegających na realizacji w formie turnusów dokształcania teoretycznego przedmiotów zawodowych młodocianych pracowników.
 8. Głosowanie uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2024 rok.
 9.  Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXXV/59/23 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.
 10. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego
 11. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 12. Sprawy różne i organizacyjne.

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Powiatu

 

                                                                                          /-/ Małgorzata Szczepańska