Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego,

Z dumą przyglądamy się osiągnięciom i rozwojowi, który udało się nam wspólnie wypracować na samym starcie VI kadencji. W tych pierwszych latach skupialiśmy się na tworzeniu fundamentów dla dynamicznego rozwoju naszej społeczności, kładąc nacisk na różnorodne obszary życia publicznego.

Wizja “Rozwój Powiatu Lwóweckiego w VI kadencji” to nie tylko hasło, lecz rezultat naszej wspólnej pracy, determinacji i zaangażowania. Pragniemy podzielić się z Państwem zarysem naszych dokonań, które stanowią solidny fundament dla dalszych inicjatyw i rozwoju regionu.

Przedstawione inwestycje zrealizowane w 2019 roku to zaledwie część naszych działań które wpisują się w koncepcję „Rozwoju Powiatu Lwóweckiego w VI kadencji”

Fot. Łukasz Szpak

Inwestycje drogowe jako klucz do mobilności

  1. Przebudowa drogi powiatowej 2510D Pilchowice – Pasiecznik, etap I:

– Wartość: 608 033 zł

– Dotacja celowa z UM: 397.656 zł

– Lasy Państwowe: 100.000 zł

– Środki własne: 110.377,90 zł

  1. Remont drogi powiatowej 2494D Orłowice – Krobica – Gierczyn:

– Wartość: 1 160 155 zł

– Fundusz Dróg Samorządowych: 580.077,76 zł

– Gmina Mirsk: 290.039 zł

– Środki własne: 290.038,76 zł

  1. Remont drogi powiatowej 2509D Lwówek Śląski – Sobota:

– Wartość: 1 193 655 zł

– Fundusz Dróg Samorządowych: 596.827,79 zł

– Gmina Lwówek Śląski: 158.414 zł

– Środki własne: 438.413,80 zł

Te inwestycje drogowe, realizowane na szeroką skalę, miały na celu nie tylko poprawę infrastruktury, lecz także zwiększenie mobilności mieszkańców, co wpłynęło bezpośrednio na poprawę jakości życia w naszym powiecie.

Na zakończenie, pragniemy podkreślić, że osiągnięcia VI kadencji będą systematycznie udostępniane oraz publikowane. Już jutro serdecznie zachęcamy Państwa do obejrzenia dokonań w obszarze Edukacja, zrealizowanych w 2019 roku.