Zawiadamia się o zwołaniu LXVI zdalnej SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,                       

                                                                                                                                                                                                                                       

która odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku.

Początek sesji godz. 930.

                          

 


Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

 

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji RPL.

4. Działalność bieżąca i remonty w DPS Nielestno i Mirsk:

    4.1.Prezentacja materiałów.

    4.2.Dyskusja.

5. Przerwa w obradach.

6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

    6.1. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr XIII/71/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie podwyższenia wysokości  świadczeń  pieniężnych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

    6.2. Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016 – 2025.

    6.3. Głosowanie nad uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywana budżetu powiatu na rok 2023.

    6.4. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

7. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

 

     

 

    Przewodnicząca Rady Powiatu

 

    /-/Małgorzata Szczepańska