Informujemy, że w dniach od 24 lutego do 1 marca 2023 roku (piątek – wtorek) zostanie wykonana konwersja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do standardu zgodnego z przepisami z roku 2021.

W związku z powyższym:
1. Usługa  i.KERG będzie niedostępna:
od godziny 1200  dnia 24 lutego 2023 roku
do godziny 800 dnia 02 marca 2023 roku.

– Informujemy ponadto, że prace przekazane po 1 marca 2023 roku muszą zawierać pliki GML zgodne z nowym standardem (wykonane na kopii baz danych pobranych od tego dnia). Wykonane na kopiach z dni wcześniejszych zostaną uznane za wykonane z wykorzystaniem nieaktualnej kopii baz danych.

– Bazy danych przekazane do zasobu przed dniem 24 lutego 2023 roku zostaną zaimportowane do systemu jeszcze przed konwersją.

– Uzyskanie protokołu negatywnego przed dniem 24 lutego 2023 roku będzie skutkowało koniecznością przekazania poprawionych wyników zgodnie z nowymi przepisami, na kopii baz danych pobranej po 02 marca 2023 roku.

 

Informujemy, że zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego § 35. ust. 1 dane do aktualizacji bazy przekazywane są jedynie w postaci różnicowego pliku GML (obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu, obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML)

 

  1. Usługi:   i.Projektant,  i.Narady,  i.Komornik,  i.EGIB,  i.Rzeczoznawca,  i.Wniosek będą niedostępne:
    od godziny 1200 dnia 24 lutego 2023 roku
    do godziny 800 dnia 02 marca 2023 roku.
  2. Obsługa interesantów w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim będzie nieczynna w dniu 27-28 lutego 2023 roku. Wnioski można składać  w pokoju 124 na I piętrze.

Prosimy o zrozumienie i uszanowanie powyższych zaleceń.
Przepraszamy za utrudnienia.