Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej LI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku.

Początek sesji godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XLVI oraz XLVII  sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4)  Inwestycje i remonty dróg; bieżąca realizacja oraz propozycje na 2022-2023 rok:

  • a) prezentacja materiałów,
  • b) dyskusja

5) Przerwa w obradach.

6) Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7) Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska